email: info@incilbg.com

deutsch

Kimliğimiz - Temelimiz - Efendimiz - Toplantılarımız - Bağlantılarımız

Onu görenler İsa için ne dediler:

Görevliler, "Hiç kimse hiçbir zaman bu adamın konuştuğu gibi konuşmamıştır" karşılığını verdiler. (İncil - Yuhanna 7:46)

Kötü ruha tutulmuş bir adam, "Ey Nasıralı İsa, bizden ne istiyorsun?" diye bağırdı. "Bizi mahvetmeye mi geldin? Senin kim olduğunu biliyorum, Tanrı'nın Kutsalı'sın sen!" (İncil - Markos 1:23)

Herkes şaşkına dönmüştü. Birbirlerine, "Bu nasıl söz? Güç ve yetkiyle kötü ruhlara çıkmalarını buyuruyor, onlar da çıkıyor!" diyorlardı. (İncil - Luka 4:36)

İsa öğrencilerine, "Nerede imanınız?" dedi. Onlar korku ve şaşkınlık içindeydiler. Birbirlerine, "Bu adam kim ki, rüzgara, suya bile buyruk veriyor, onlar da sözünü dinliyor!" dediler. (İncil - Luka 8:25)

İsa onların imanını görünce, "Dostum, günahların bağışandı" dedi.
Din bilginleriyle Ferisiler, "Tanrı'ya küfreden bu adam kim? Tanrı'dan başka kim günahları bağışlayabilir?" diye düşünmeye başladılar.
Akıllarından geçenleri bilen İsa onlara şöyle seslendi: "Aklınızdan neden böyle şeyler geçiriyorsunuz? Hangisi daha kolay, 'Günahların bağışlandı' demek mi, yoksa 'Kalk, yürü' demek mi? Ne var ki, İnsanoğlu'nun (yani, İsa'nın) yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz diye..." Sonra felçli adama, "Sana söylüyorum, kalk, yatağını toplayıp evine git!" dedi.
Adam onların gözü önünde hemen ayağa kalktı, üzerinde yattığı yatağı topladı ve Tanrı'yı yücelterek evine gitti. Herkesi bir şaşkınlık almıştı. Tanrı'yı yüceltiyor, büyük korku içinde, "Bugün şaşılacak işler gördük!" diyorlardı. (İncil - Luka 5:20-26)

Simun Petrus şu yanıtı verdi: "Rab, biz kime gidelim? Sonsuz yaşamın sözleri sendedir. (İncil - Yuhanna 6:68)

Melekler kadınlara, "Diri olanı neden ölüler arasında arıyorsunuz?" dediler. "O burada yok, dirildi. (İncil - Luka 24:5-6)

"Ey Celileliler, neden göke bakıp duruyorsunuz?" diye sordular. "Aranızdan göğe alınan İsa, göğe çıktığını nasıl gördünüzse, aynı şekilde geri gelecektir." (İncil - Elçilerin İşleri 1:11)

Elçi Pavlus dedi ki: "Eminim ki, ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki ne gelecek zaman, ne gökler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka bir şey bizi Rabbimiz Mesih İsa'da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya yetecektir." (İncil - Romalılar 8:38)

EFENDİMİZ: İsa Mesih

İnsanlarımızın çoğu Tanrı kelimesini işitirken, akıllarına 'din' sözü geliyor. Oysa biz Mesih imanlıları bir dine bağlanmadık, bir kişiye bağlandık. İmanlı hayatımız birtakım dinsel kurallar, buyruklar ve adetleri tutmakla değil, ancak diri bir kurtarıcı olduğunu anladığımız İsa'yla diri ve yürekten bir sevgi bağı içinde yaşamakla geçiyor.

İsa Mesih eşsizdir! Tarih boyunca kaç peygamber, pirler ya da başka adla anılan Tanrı adamları geldiyse, hiç biri İsa Mesih kadar büyük bir etki bırakmadı. Ve ilginç bir şey şu ki, her din İsa'yı kendi inanç sisteminde yer veriyor. O da İsa'nın eşsiz kişiliğinden, eşsiz işlerinden, eşsiz sözlerinden, sevgi ve merhamet dolu sözlerinden kaynaklanıyor. İzin verirseniz, sizi Efendimizle kısaca tanıştırmak istiyoruz:

1) İsa'nın doğuşu eşsiz

Tanrı'nın peygamberleri yüzlerce yıl önce bile, Mesih'in geleceğini bildirdiler ve en küçük detaylarına kadar tarif ettiler: Mesih'in Davud'un soyundan geleceğini, Beytlehem kasabasında doğacağını, annesi bakire olarak gebe kalacağını - bütün bunlar Tanrı'nın Ruhu tarafından önceden bildirilen hakikatlardır ve Tevrat kitabında yazılıdırlar. Hatta, Daniel peygamberinin kitabında Mesihin ne zaman dünyaya geleceğini bile yaklaşık 490 yıl önce bildirildi.

İsa'nın olağanüstü bir yöntemle doğması, onun kim olduğunu gösteriyor. Annesine Meryem'e müjde getiren melek şöyle dedi: "Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, Yüceler Yücesi'nin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek. (İncil - Luka 1:35)

2) İsa'nın mucizeleri eşsiz

İsa Mesih yeryüzündeyken yüzlerce mucize yaptı. Kimi peygamberler daha önce mucize işlediyse de, İsa Mesih'inkilerinde mühim bir fark görüyoruz: İsa mucize yaparken dua etmedi ne de 'Tanrı'nın adında...' gibi sözler kullanmadı. Tersine, "Ben buyuruyorum ki..." dedi. İsa Mesih yüzlerce kişi her türlü hastalıktan kurtardı, sakatları yürüttü, körlerin gözleri ve sağırların kulaklarını açtı, 5 ekmek ve 2 balıkla 5000 kişi doyurdu, suyun üstünde yürüdüö bir tek sözle fırtınayı dindirdi, kendi gücüyle ölüleri diriltirdi ve mucizlerin en büyüğü: insanların günahlarını af etti.

3) İsa'nın öğretişi eşsiz

  • Dua, oruç ve sadaka vermek gidi dinsel işlerin tamamen gizlilik içinde yapılması gerektiğini öğretti; ne de olsa Tanrı'yı hoşnut etmeye çalışıyoruz, değil komşularımızı.
  • İsa Mesih kadınlara önem verdi: ders verirken onların anlayacağı örnekler kullandı, kadınları erkeklerin yanında eşit durumda olan öğrencileri olarak kabul etti. Böylece kadınların durumunu büsbütün değiştirdi.
  • İsa Mesih "Sezarın hakkını sezara, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin" ilkesini öğretti. İnsanların inancı asla politik amaçlar için kullanılmamalı ve öbür taraftan dinsel önderler asla politikaya karışmamalı.
  • İsa insanlara sürekli 'Tanrı'nın Krallığı'ndan bahsetti. Bu krallık farklıdır, ne yeryüzündeki devletlere, ne de dinlere benzemiyor. İnsanlar o krallığa tek tek karar vererek ve tövbe ederek girmeli. O krallık bütün dünyada etkin olan Tanrı'nın Ruhu tarafından bir arada tutuluyor. O krallığın içinde Tanrı'nın affına ve sevgisine kavuşuyoruz, sonsuz yaşama kavuşuyoruz.

4) İsa'nın ölümü eşsizdir

İsa Mesih ne ecelinden öldü, ne de savaşırken şehit düştü. Daha ölmesine bir buçuk sene kala kendi öğrencilerine nasıl öleceğini bildirdi ve ondan sonra etrafındaki kişileri öyle etkiledi ki, tam onun planladığı zaman öldürülsün. Yahudilerin Fısıh Bayramı her sene kutlanıp Rabbin onları Mısır'dan nasıl kurtardığını anan bir Kurban Bayramı idi. Hizmetinin üçüncü yılında İsa tam o bayram gününde Yahudilerin din önderleri ve Romalı vali tarafından ölüm cezasına çarptırıldı. Bununla İsa Mesih gerçek anlamda Tanrı'nın önünde geçerli olan kurban kuzusunun kendisi olduğunu gösterdi.

5) İsa'nın dirilişi eşsiz

İsa Mesih ölümünden sonra, o zamanın adetlerine göre, mumyalaştırılıp mağaralı bir mezara koyuldu. Üçüncü gün sabah erkenden bazı kadınlar mezara gittiklerinde onun önündeki taşın yok olup içindeki cesedin de yok olduğunu gördüler. Daha sonra İsa 40 gün boyunca kendi öğrencilerine göründü. Bu zaman içinde şüphe edenlere kendisinin diri olduğunu birçok ispatlarla kanıtladı. Kırk günün sonunda herkesin önünde bir bulutun içinde göke alındı. Bununla herkesin efendisi olduğunu ve tüm gücü ve yetkiyi kendi elinde tuttuğunu gösterdi.

6) İsa'nın çağrısı eşsizdir

İsa Mesih'in göke alınmasından on gün sonra, Tanrı'nın Ruhu insanların üzerine döktü. O Ruhla kendi krallığını bir arada tutuyor ve bugüne kadar insanları o krallığa çağırmaya devam ediyor. İsa'yı kabul eden artık karanlıkta değildir: Tanrı'nın önündeki durumu nedir biliyor. Çünkü İsa Mesihi kabul eden kişi Tanrı tarafından evlatlığa kabul ediliyor. Bugün sen de İsa'nın çağrısı kulak ver: "Size doğrusunu söyleyeyim, sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir." (İncil - Yuhanna 5:24)